RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY POLICEALNEJ I LO DLA DOROSŁYCH ODBĘDZIE SIĘ W

DNIU 25.06.2022 R. – GODZ. 13.00.

ZAPRASZAMY