ARCHIWISTA


Szkoła Policealna 2–letnia kształcąca w systemie zaocznym.

Technik archiwista

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku archiwista obejmuje następujące przedmioty:

 • Podstawy archiwistyki
 • Metody pracy w archiwum zakładowym
 • Prawo archiwalne
 • Język angielski zawodowy
 • Działalność gospodarcza
 • Podstawy przedsiębiorczości (dla tych co nie mieli)
 • Pracowania prowadzenia archiwum
 • Pracownia opracowania materiałów archiwalnych
 • Zajęcia praktyczne
Perspektywy pracy w:

 • archiwach państwowych
 • archiwach urzędów i instytucji (archiwa zakładowe)
 • firmach porządkujących akta na zlecenie instytucji lub osób prywatnych
 • Praktyka zawodowa – (4 tygodnie w semestrze II i IV )

Etapem końcowym nauki jest przystąpienie do egzaminu zawodowego po którym słuchacz uzyskuje tytuł technik archiwista.