Asystent osoby niepełnosprawnej


Szkoła Policealna roczna kształcąca w systemie zaocznym.

Asystent osoby niepełnosprawnej 341201

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku asystent osoby niepełnosprawnej obejmuje następujące przedmioty:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Elementy anatomii i patologii człowieka
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • Umiejętności opiekuńcze
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja
Perspektywy pracy w:

 • warsztatach terapii zajęciowej
 • domach pomocy społecznej
 • placówkach opiekuńczo – wychowawczych
 • ośrodkach adaptacyjnych
 • szpitalach

Praktyka zawodowa – ( 8 tygodni w semestrze I i II )

W tym zawodzie wyodrębniona kwalifikację:

Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (pod koniec II semestru), którą należy zdać by uzyskać dyplom Asystenta osoby niepełnosprawnej