Technik ochrony fizycznej osób i mienia


 

TECHNIK OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH I MIENIA

Zajęcia realizowane są 2 lata, (4 semestry).

Technik ochrony osób fizycznych i mienia jest kierunkiem kształcącym w zasadzie w dwóch aspektach:                                                                                                                          

  – ochrony osób fizycznych  czyli, bezpośrednio danej osoby. Oznacza to ochronę jej zdrowia, życia, a także nietykalności cielesnej,  troska o bezpieczeństwo lub grupy osób znajdujących się w danym miejscu,                                                                                                                     

 – ochrona mienia czyli   zapewnienie bezpieczeństwa różnym obiektom budowlanym, przedmiotom lub konkretnie wyznaczonym terenom. W przypadku ochrony mienia zabezpiecza się nieruchomości, sprzęty, towar, maszyny czy urządzenia etc.

Jest to kierunek stworzony dla osób które cechują się konsekwencją, umiejętnością dostosowania się do bieżącej sytuacji, umiejętnością kontrolowania emocji, koncentracji na zleconych zadaniach oraz zorientowaniu w dostępnych środkach bezpieczeństwa.

Jako technik ochrony fizycznej osób i mienia możesz pracować w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach, gdzie jest niezbędna ochrona. Po ukończeniu szkoły możesz ubiegać się również o uzyskanie wpisu do rejestru Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej. Wpis do rejestru pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technika ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony, lub ubiegania się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu Ochrony Osób i Mienia.

 

Przykładowe przedmioty nauczania:

–  Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
 – Ochrona osób
–  Konwojowanie
 – Samoobrona i techniki interwencyjne
–  Wyszkolenie strzeleckie
 – BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

– Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
 – Zabezpieczenie imprez masowych