Technik rachunkowości


 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Zajęcia realizowane są 2 lata, (4 semestry).

Technik rachunkowości jest  kierunkiem stworzonym dla osób zorganizowanych z umiejętnościami ścisłymi, które chcą powiązać swoją przyszłość zawodową z pracą w usługach  finansowych i księgowych. Technik rachunkowości zajmuje się głównie wykonywaniem rozliczeń, bilansów i raportów finansowych. Dokonuje rozliczeń z instytucjami finansowymi, dba o obieg dokumentów finansowych, faktur i rachunków oraz prowadzi ich ewidencje. Technik rachunkowości potrzebny jest w każdej firmie i z łatwością może znaleźć pracę w działach finansowych lub księgowych firm, instytucjach bankowych, towarzystwach ubezpieczeniowych i innych instytucjach finansowych.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz miał wiedzę, która pomoże Ci nie tylko w zdobyciu stabilnego zatrudnienia, ale też w prowadzeniu własnej działalności i zarządzaniu kosztami w życiu codziennym.

 

Przykładowe przedmioty nauczania:

– prowadzenia rachunkowości,

    – rozliczenia finansowe,

    – sporządzania oraz przygotowywania sprawozdania finansowego,

– przechowywania dokumentacji księgowej.