Informujemy, że w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godzinie 16.00 , w siedzibie szkoły,
odbędą się egzaminu w sesji poprawkowej.