Egzamin zawodowy w sesji zimowej – styczeń 2023 r.

PISEMNY

EKA.01. – 10.01.2023 r. godz. 17:30

BPO.01. – 10.01.2023 r. godz. 15:30 

PRAKTYCZNY:

EKA.01. – 09.01.2023 r. godz. 9:00 – czas trwania 180 minut

BPO.01. – 09.01.2023 r. godz. 9:00 – czas trwania 120 minut. 

 Na każdy egzamin proszę przyjść 30 minut wcześniej.