W DNIU 27.03.2021 R. (SOBOTA) Z POWODÓW TECHNICZNYCH SZKOŁA BĘDZIE OTWARTA W GODZINACH

OD 10.00 DO 15.00.

ZAPRASZAMY