W celu uzyskania informacji (daty, godziny, nr sal), proszę o osobiste zgłaszanie się do sekretariatu szkoły                           (do dnia 01.04.2021 r.):

od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-14.00.