UWAGA

SŁUCHACZE III SEMESTRU T. BHP W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 MUSZĄ ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO DO DNIA 15.09.2022 R.

Deklaracje

zalacznik_3a