Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego odbędzie się w dniu 5 lipca 2021 r., od godziny 12:00.

Informujemy, że do dnia 12 lipca 2021 r. należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.