Informujemy, że wyniki egzaminu zawodowego będzie można odbierać od 7 kwietnia 2023 r.

Deklarację o ponowne przystąpienie do egzaminu w sesji letniej

należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2023 r.