Bardzo proszę osoby chcące  zmienić coś w deklaracji na egzamin maturalny o podejście do sekretariatu najpóźniej
do dnia 7 lutego 2022 r.

A osoby chcące zrezygnować z egzaminu mogą przesłać na adres waw_walcz@vp.pl rezygnację bądź podejść do sekretariatu i złożyć
ją osobiście do dnia 7 lutego 2022 r.