MISJA WAW


W skład Wałeckiej Akademii Wiedzy w Wałczu wchodzą:

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
 • Gimnazjum Specjalne
 • Szkoła Podstawowa Specjalna
 • Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr

Misją Wałeckiej Akademii Wiedzy w Wałczu jest:

„KSZTAŁCENIE UCZNIÓW I SŁUCHACZY W JAK NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY SPOSÓB”.

Realizacji tej misji podporządkowana jest cała struktura JEDNOSTKI wraz z wszystkimi pracownikami.

Chcemy być placówką:

 • zapewniającą dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez aktywną, dobrze przygotowaną kadrę;
 • wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie;
 • promującą uniwersalne wartości etyczne tj. humanitaryzm, odpowiedzialność, akceptację drugiego człowieka;

 

 • zapewniającą słuchaczom wielokierunkowy i wszechstronny rozwój;
 • kształtującą ludzi asertywnych, kompetentnych, kreatywnych, odpowiedzialnych, przygotowanych do dalszej nauki na studiach wyższych jak i podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie;