ADMINISTRACJA


Szkoła Policealna 2–letnia kształcąca w systemie zaocznym.

Technik administracji

Technik administracji – Brzmi dobrze, ale nasuwa się pytanie co naprawdę taki technik może robić. Co będzie potrafił po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Szczegółowo i bardzo jednoznacznie definiuje to suplement do dyplomu, który otrzymasz.

Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu:
technik administracji, pracownik administracyjny, sekretarz asystent,  sekretarz, sekretarka, operator wprowadzania danych, asystent ds. statystycznych, pracownik biurowy, pracownik kancelaryjny.

Przykładowe przedmioty nauczania:

  • Prawo cywilne
  • Prawo administracyjne
  • Socjologia i psychologia społeczna
  • Rachunkowość i analiza ekonomiczna
  • Postępowanie administracyjne
  • Język obcy zawodowy

Praktyka zawodowa – (4 tygodnie w semestrze II i IV)

Etapem końcowym nauki jest przystąpienie do egzaminu zawodowego, po którym słuchacz uzyskuje tytuł technik administracji.