BHP


Szkoła Policealna 1,5–letnia kształcąca w systemie zaocznym.

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Przykładowe przedmioty nauczania:

  • Ergonomia w procesie pracy
  • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Techniczne bezpieczeństwo pracy
  • Podstawy prawa pracy
  • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  • Kompetencje personalne i społeczne i Organizacja pracy małych zespołów
  • Język angielski zawodowy
Praktyka zawodowa – ( po 4 tygodnie w semestrze III )

Etapem końcowym nauki jest przystąpienie do egzaminu zawodowego, po którym słuchacz uzyskuje tytuł Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy