Opiekun osoby starszej


Szkoła Policealna 2 – letnia kształcąca w systemie zaocznym.

Opiekun osoby starszej 341202

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku opiekun osoby starszej obejmuje następujące przedmioty:

 • Organizacja opieki nad osobą starszą
 • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Opieka i wsparcie osoby starszej
 • Aktywizacja społeczna
Perspektywy pracy w:

 • -domach pomocy społecznej
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych
 • hospicjach
 • środowiskowych domach samopomocy

Praktyka zawodowa – ( 8 tygodni w semestrze II i III )

W tym zawodzie wyodrębniona kwalifikację:

Z.7. Świadczenia usług opiekuńczo – wspierających osobie starszej (pod koniec IV semestru), którą należy zdać by uzyskać dyplom Opiekuna osoby starszej.