Opiekunka środowiskowa


Szkoła Policealna roczna kształcąca w systemie zaocznym.

Opiekunka środowiskowa 341204

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku opiekunka środowiskowa obejmuje następujące przedmioty:

 • Podstawy psychologii i wybrane zagadnienia z socjologii
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
 • Organizacja opieki środowiskowej
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych
Perspektywy pracy w:

 • domach pogodnej starości
 • domach pomocy społecznej
 • domach samotnej matki

opiekunki środowiskowe mogą wykonywać swój zawód w ramach własnej działalności gospodarczej.

Praktyka zawodowa – ( 8 tygodni w semestrze I i II )

W tym zawodzie wyodrębniona kwalifikację:

Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych (pod koniec II semestru), którą należy zdać by uzyskać dyplom Opiekunki środowiskowej.