OFERTA


UWAGA! UWAGA! RUSZAJĄ ZAPISY DO SZKÓŁ WAŁECKIEJ AKADEMII WIEDZY

UZUPEŁNIONA OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szkoły niepubliczne mające uprawnienia szkół publicznych kształcące w systemie zaocznym.

BEZPŁATNE

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

 • na podbudowie gimnazjum i szkoły podstawowej (3-letnie)
 • po zasadniczej szkole zawodowej (2-letnie)

Prowadzimy nabór uzupełniający na semestr III i IV Liceum
Ogólnokształcącego po zasadniczej szkole zawodowej.

Policealna Szkoła Zawodowa

 

 • technik administracji (4 semestry)
 • technik archiwista (4 semestry)
 • technik informatyk (4 semestry)
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy (3 semestry)
 • technik usług pocztowych i finansowych (2 semestry)
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia (4 semestry) – płatne
 • florysta (2 semestry) – płatne
 • opiekun osoby starszej (4 semestry)
 • opiekunka środowiskowa (2 semestry)
 • asystent osoby niepełnosprawnej (2 semestry)
 • technik turystyki wiejskiej (4 semestry)

Zapewniamy

 • profesjonalną kadrę pedagogiczną
 • zajęcia w piątki i soboty
 • naukę w przyjaznej atmosferze

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych !!!

 

Załączniki

Podanie do szkół dla Dorosłych