UWAGA! ruszył nabór do szkół Wałeckiej Akademii Wiedzy

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

SZKOŁY NIEPUBLICZNE MAJĄCE UPRAWNIENIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SYSTEMIE ZAOCZNYM.

UWAGA! obowiązuje wpisowe w kwocie 60,00 zł. Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.

UWAGA! w tym roku szkolnym czesne dla wszystkich szkół wynosi 80,00 zł (płatne co miesiąc do 15 każdego miesiąca)

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Po Szkole Podstawowej (8-letniej) i Gimnazjum – 8 semestrów (4 lata)

Po Branżowej Szkole I stopnia i ZSZ 3-letnie uzupełniające (6 semestrów)

Szkoła Policealna

– technik administracji (4 semestry)

– technik archiwista (4 semestry)

– technik BHP (3 semestry)

– technik rachunkowości ( 4 semestry )

ZAPEWNIAMY

– profesjonalną kadrę pedagogiczną

– zajęcia w piątki i soboty

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

na podania czekamy do 31 sierpnia 2023 r. 

Podania-do-szkol-2023-2024