UWAGA! trwa nabór do szkół Wałeckiej Akademii Wiedzy

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

SZKOŁY NIEPUBLICZNE MAJĄCE UPRAWNIENIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SYSTEMIE ZAOCZNYM.

BEZPŁATNE

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

W roku szkolnym 2020/2021 absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I stopnia zostaną przyjęci na III semestr trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ( czas nauki 4 semestry). OSTATNI ROK !

Po Szkole Podstawowej (8-letniej) i Gimnazjum – 8 semestrów (4 lata)

Po Branżowej Szkole I stopnia i ZSZ 3-letnie uzupełniające (6 semestrów)

Szkoła Policealna

– technik administracji (4 semestry)

– technik archiwista (4 semestry)

– technik BHP (3 semestry)

– opiekun osoby starszej (4 semestry)

– opiekunka środowiskowa (2 semestry)

– asystent osoby niepełnosprawnej (2 semestry)

– technik turystyki wiejskiej ( 4 semestry)

– technik rachunkowości ( 4 semestry )

ZAPEWNIAMY

– profesjonalną kadrę pedagogiczną

– zajęcia w piątki i soboty

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Podania do szkół 2021 2022