UWAGA! ruszył nabór do szkół Wałeckiej Akademii Wiedzy

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

SZKOŁY NIEPUBLICZNE MAJĄCE UPRAWNIENIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SYSTEMIE ZAOCZNYM.

UWAGA! W tym roku szkolnym obowiązuje wpisowe w kwocie 60,00 zł. Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Po Szkole Podstawowej (8-letniej) i Gimnazjum – 8 semestrów (4 lata)

Po Branżowej Szkole I stopnia i ZSZ 3-letnie uzupełniające (6 semestrów)

Szkoła Policealna

– technik administracji (4 semestry)

– technik archiwista (4 semestry)

– technik BHP (3 semestry)

– opiekun osoby starszej (4 semestry)

– opiekunka środowiskowa (2 semestry)

– asystent osoby niepełnosprawnej (2 semestry)

– technik turystyki wiejskiej ( 4 semestry)

– technik rachunkowości ( 4 semestry )

ZAPEWNIAMY

– profesjonalną kadrę pedagogiczną

– zajęcia w piątki i soboty

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Podania-do-szkol-2022-2023-1