Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia


Policealna Szkoła Zawodowa roczna kształcąca w systemie zaocznym.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia obejmuje następujące przedmioty:

  • Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
  • BHP z elementami pierwszej pomocy
  • Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
  • Język obcy w ochronie osób i mienia
  • Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
  • Zabezpieczenie imprez masowych
  • Ochrona osób
  • Konwojowanie
  • Wyszkolenie strzeleckie
  • Techniki interwencyjne i samoobrona

Perspektywy pracy w :

Technik ochrony fizycznej osób i mienia może być zatrudniony w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach gdzie jest niezbędna ochrona. Praktyka zawodowa – ( 4 tygodnie w semestrze II i III )

W tym zawodzie wyodrębniono kwalifikację:

Z.3. Ochrona osób i mienia,którą należy zdać by uzyskać dyplom Technik ochrony fizycznej osób i mienia.