AKTUALNOŚCI


MATURA – WYNIKI

MATURA – WYNIKI

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO – 11.08.2020 R., GODZ. 10.00 TERMIN POPRAWKOWY Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części...

czytaj dalej
KOMUNIKAT W SPRAWIE OPŁAT

KOMUNIKAT W SPRAWIE OPŁAT

KOMUNIKAT DYREKTORA W SPRAWIE OPŁAT  W Zespole Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy obowiązują następujące  opłaty : Legitymacja szkolna - 10,00 zł indeks – 10,00 zł dzienniczek praktyki zawodowej – 10,00 zł Egzaminy poprawkowe lub w innym terminie niż...

czytaj dalej
ZJAZDY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ZJAZDY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ZJAZDY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021   NR ZJAZDU TERMIN       SEMESTR I       SEMESTR I 1 18 – 19.IX.2020r. 2 25 – 26.IX.2020r. 3 02 – 03.X.2020r. 4 16 - 17.X.2020r. 5 23 – 24.X.2020r. 6 06 – 07.XI.2020r. 7 13 - 14.XI.2020r. 8 20 – 21.XI.2020r. 9 04 – 05.XII.2020r. 10 11...

czytaj dalej

Technik informatyk

Perspektywy pracy: działy informatyczne firm, sklepy komputerowe, firmy administrujące sieci komputerowe, punkty serwisowe.
Etapem końcowym nauki jest przystąpienie do egzaminu zawodowego po którym słuchacz uzyskuje tytuł technik informatyk.

Technik administracji

Perspektywy pracy: technik administracji, pracownik administracyjny, sekretarz asystent,  sekretarz, sekretarka, operator wprowadzania danych, asystent ds. statystycznych, pracownik biurowy, pracownik kancelaryjny.

Archiwista

Perspektywy pracy w: archiwach państwowych, archiwach urzędów i instytucji (archiwa zakładowe), firmach porządkujących akta na zlecenie instytucji lub osób prywatnych. Praktyka zawodowa – (4 tygodnie w semestrze II i IV)

Asystent osoby niepełnosprawnej

Perspektywy pracy w: warsztatach terapii zajęciowej,domach pomocy społecznej,placówkach opiekuńczo – wychowawczych,ośrodkach adaptacyjnych,szpitalach.
Praktyka zawodowa – ( 8 tygodni w semestrze I i II )

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Praktyka zawodowa – (po 4 tygodnie w semestrze III).
Etapem końcowym nauki jest przystąpienie do egzaminu zawodowego, po którym słuchacz uzyskuje tytuł Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Florysta

Perspektywy pracy w: małych, średnich i dużych kwiaciarniach, pracowniach florystycznych.
Praktyka zawodowa – ( 4 tygodnie w semestrze I i II )

Opiekun osoby starszej

Perspektywy pracy w: domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo – leczniczych, hospicjach, środowiskowych domach samopomocy. Praktyka zawodowa – (8 tygodni w semestrze II i III)

Opiekunka środowiskowa

Perspektywy pracy w: domach pogodnej starości,domach pomocy społecznej,domach samotnej matki. Opiekunki środowiskowe mogą wykonywać swój zawód w ramach własnej działalności gospodarczej.

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Perspektywy pracy w: Technik ochrony fizycznej osób i mienia może być zatrudniony w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach gdzie jest niezbędna ochrona. Praktyka zawodowa – ( 4 tygodnie w semestrze II i III )

Technik usług pocztowych i finansowych

Perspektywy pracy w: przedsiębiorstwach świadczących usługi pocztowe i finansowe, firmach kurierskich i spedycyjnych, punktach poboru opłat.
Praktyka zawodowa – (4 tygodnie w semestrze I i II)