Get Adobe Flash player

OGŁOSZENIE

Technik Administracji – egzaminy w II terminie (dodatkowym) u Pani Karoliny Bieli odbędą się w dniu 28.01.2017 r., o godz. 8.00.

Informacja-egzamin zawodowy

Informujemy, że najpóźniej do 16.02.2017 r. należy złożyć deklarację o przystąpieniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach w sesji czerwiec 2017 r.:

- A.63 Technik Archiwista,

- A.68 Technik Administracji.

Deklaracje do pobrania w sekretariacie.

Oczekujemy także na deklaracje od słuchaczy, którzy w poprzednich latach nie zdali kwalifikacji A.63 oraz A.68.

Rada Pedagogiczna LO, PSZ

Rada Pedagogiczna LO i PSZ odbędzie się w dniu 31.01.2017 r., o godz. 16.00.

Termin dodatkowy fizyka

W dniu 28.01.2017 r. o godz. 10:00 odbędzie się egzamin semestralny dodatkowy z fizyki dla semestrów I.

P. Meszyńska - tematy prac

Tematy prac zaliczeniowych dla słuchaczy, którzy nie posiadają żadnej oceny z przedmiotów:

1. Pracownia Prowadzenia Archiwum

Temat: Opisz dzień pracy archiwisty zakładowego.

2. Podstawy Archiwistyki

Temat: Określ, który normatyw kancelaryjno-archiwalny jest najważniejszy wg twojej opinii oraz wyjaśnij dlaczego.