UPRAWNIENIA


Wałecka Akademia Wiedzy  sp. z o.o. to:

Zespół Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w dniu 23 stycznia 2014 r. pod numerem 50 (zaświadczenie: E.K. 4321.1.2014.)

Szkoły wchodzące w skład Zespołu wpisanych do rejestru ewidencji szkół i placówek niepublicznych przez Starostwo Powiatowe w Wałczu to:

  1. Szkoła Podstawowa z dnia 24.08.2010 r. pod numerem 41 (pismo O.K. 4321/2/10)
    Decyzja w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej z dnia 24.08.2010 numer O.K 4324/2/10.
  2.  Liceum Ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży z dnia 04.02.2020 r.  pod numerem 58 (pismo ED.4330.I.1.2020 r.)
    Decyzja w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej z dnia 04.02.2020 r. numer (ED.4330.I.1.2020)
  3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z dnia 15.06.2009 r. pod numerem O.K. 4321 – 1/09.
    Decyzja w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej z dnia 15.06.2009 numer O.K 4324-1/09.
  4. Szkoła Policealna z dnia 12.06.2003 r. pod numerem O.K. 4321/33/03. Decyzja w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej z dnia 12.06.2003 r. pod numerem O.K. 4324/12/03
Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr

jest placówką (szkoleniową) oświatową wpisaną do rejestru działalności oświatowej w Starostwie Powiatowym w Wałczu z dniem 12.06.2003 r. pod numerem O.K. 4321/34/03  oraz do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie z dniem 08.12.2004 r. pod numerem 2.32/00038/2004.