FLORYSTA


Policealna Szkoła Zawodowa roczna kształcąca w systemie zaocznym.

Florysta 343203

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku florysta obejmuje następujące przedmioty:

  • Materiałoznastwo roślinne
  • Materiałoznastwo nieroślinne
  • Kulturowe podstawy florystyki
  • Środki wyrazu twórczego
  • Kompozycje florystyczne
  • Przedsiębiorstwa florystyczne
  • Język obcy w florystyce

Perspektywy pracy w :

  • małych, średnych i dużych kwiaciarniach
  • pracowniach florystycznych

Praktyka zawodowa – ( 4 tygodnie w semestrze I i II )

W tym zawodzie wyodrębniona kwalifikację:

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych (pod koniec II semestru), którą należy zdać by uzyskać dyplom Florysty.