Kadra

 

NASZA KADRA – SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

 

1  

JĘZYK POLSKI

 

mgr Cerazy Mariusz

mgr Barbara Frejmut

2  

MATEMATYKA

 

mgr Kuśnierczak Mariusz

mgr Kuziemski Andrzej

3  

JĘZYKA ANGIELSKI

 

mgr Karolina Dura

mgr Bartosz Michalski

4  

GEOGRAFIA

 

mgr Ewa Żekieć-Gitalewicz

mgr Agnieszka Manyś

5  

HISTORIA

 

mgr Jacek Czaiński

mgr Jacek Łuszczyk

6  

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

 

mgr Mariola Jęcka

 

7  

BIOLOGIA

 

 

mgr  Grażyna Zbyszyńska

8  

FIZYKA

 

 

mgr  Dariusz Dąbrowski

9  

CHEMIA

 

 

mgr Renata Szymczyk

10  

WOS

 

 

mgr Anna Dyker

11  

INFORMATYKA

 

mgr Molka Leszek

 

12  

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

(szkoły policealne)

 

mgr Szpecht Agnieszka

mgr  Bratkowska Beata

mgr  Barbara Rosochacka

mgr Paulina Zbyszyńska-Kubasik

mgr Anna Łukaszewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZA KADRA – SZKOŁA PODSTAWOWA

1  

JĘZYK POLSKI

 

 

mgr Agata Koteras

mgr Katarzyna Jankowska

2  

MATEMATYKA

mgr Jan Kucza

mgr Marcin Tarajkowski

mgr Beata Łuszczyk

3  

JĘZYK ANGIELSKI

 

mgr Aleksandra Karaśkiewicz

Maciej Pieróg

4  

JĘZYK NIEMIECKI

 

 

mgr Magdalena Jarzyńska

5  

GEOGRAFIA

PRZYRODA

 

 

mgr Andrzej Łojewski

6  

HISTORIA

WOS

 

mgr Jacek Łuszczyk

7  

BIOLOGIA

WF

 

 

mgr Grażyna Zbyszyńska

8  

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

 

mgr Iwona Kiesz

9  

FIZYKA

 

 

mgr Anita Zarębska

10  

CHEMIA

 

 

mgr Anna Potempa

11  

RELIGIA

 

 

mgr Beata Stolarek

12  

INFORMATYKA

TECHNIKA

 

mgr Izabela Barczak

13 PLASTYKA

MUZYKA

 

mgr Bożena Ledeman-Berdysiak

14  

BIBLIOTEKA

 

mgr Cerazy Mariusz

 

15  

DORADZTWO ZAWODOWE

 

 

mgr Marek Syrnyk

16

 

 

PEDAGOG

 

 

mgr Katarzyna Jankowska

17  

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

 

mgr Marek Syrnyk

mgr Violetta Kamińska

mgr Joanna Rup-Bartosik