KADRA


Wykaz kadry pedagogicznej
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Nazwisko i Imię

Przedmiot

1

mgr Jęcka Mariola

Podstawy Przedsiębiorczości

2

mgr Potępa Anna

Chemia

3

mgr Cerazy Mariusz

Język polski

4

mgr Wankiewicz Julia

Język angielski

5

mgr Gutowicz Ewelina

Język angielski

6

mgr Kuśnierczak Mariusz Matematyka

7

mgr Kuziemski Andrzej

Matematyka

8

mgr Łojewski Andrzej

Geografia

9

mgr Łuszczyk Jacek

Historia

WOS

10

mgr Molka Leszek

Informatyka

Technologia informacyjna

11

 mgr Czaiński Jacek

Historia

WOS

12

mgr Jarzyńska Magdalena

Język niemiecki

13

mgr Zarębska Anita

Fizyka

14

mgr Zbyszyńska Grażyna

Biologia

 

 

Wykaz kadry pedagogicznej
Policealna Szkoła Zawodowa
Technik Administracji
w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Nazwisko i Imię

Przedmiot

1

mgr Jęcka Mariola

Podejmowanie i Prowadzenie działalności gospodarczej

Podstawy Przedsiębiorczości

2

mgr Biela Karolina

Prawo cywilne, prawo pracy i prawo administracyjne

Postępowanie administracyjne

Prawo finansów publicznych

Pracownia analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych

Pracownia cywilno – prawna

Pracownia administracyjna

3

mgr Gutowicz Ewelina

Język angielski

4

mgr Dyczko Anna

Kompetencje personalne i społeczne oraz Organizacja pracy małych zespołów

5

mgr Tomaszewska Magdalena

Organizacja pracy biurowej

Technika Biurowa

6

mgr Szpecht Agnieszka

BHP

7

mgr Kuziemski Andrzej

Zarys statystyki

8

mgr Molka Leszek

Informatyka w administracji

  

 

Wykaz kadry pedagogicznej
Policealna Szkoła Zawodowa
Technik Archiwista
w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Nazwisko i Imię

Przedmiot

1

mgr Paulina Meszyńska

Podstawy archiwistyki

Pracownia prowadzenia archiwum

2

mgr Ciechanowicz Jarosław

Metody pracy w archiwum zakładowym

Pracownia opracowania materiałów archiwalnych

3

mgr Ciechanowicz Jarosław

Pracownia opracowania materiałów archiwalnych

4

mgr Gutowicz Ewelina

Język angielski

5

mgr Jęcka Mariola

PP

PDG

6

mgr Szpecht Agnieszka

BHP

7

mgr Dyczko Anna

KPS i OMZ

 

 

Wykaz kadry pedagogicznej
Policealna Szkoła Zawodowa
Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Nazwisko i Imię

Przedmiot

 

1

 

mgr Bednarek Marta

Zagrożenia w środowisku pracy

Ergonomia w procesie pracy

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych

2 mgr Szpecht Agnieszka

Techniczne bezpieczeństwa pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Zarządzanie systemami BHP

3 mgr Dyczko Anna

Kompetencje personalne i społeczne oraz Organizacja pracy małych zespołów

4 mgr  Gutowicz Ewelina

Język angielski

5 mgr  Hnat Rafał

Zarzadzanie systemami bezpieczeństwa pracy
(pierwsza  pomoc)

6

mgr Jęcka Mariola

PP

PDG

7

mgr Podkowa Ewelina

Podstawy prawa pracy