KADRA


Wykaz kadry pedagogicznej
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Nazwisko i Imię

Przedmiot

1

mgr Jęcka Mariola

Podstawy Przedsiębiorczości

2

mgr Szymczyk Renata

Chemia

3

mgr Cerazy Mariusz

Język polski

4

mgr Wankiewicz Julia

Język angielski

5

mgr Tarajkowski Marcin

Matematyka

6

mgr Kuśnierczak Mariusz Matematyka

7

mgr Kuziemski Andrzej

Matematyka

8

mgr Łojewski Andrzej

Geografia

9

mgr Łuszczyk Jacek

Historia

WOS

10

mgr Molka Leszek

Informatyka

Technologia informacyjna

11

 mgr Romaniuk Jerzy

Historia

WOS

12

mgr Jarzyńska Magdalena

Język niemiecki

13

mgr Zarębska Anita

Fizyka

14

mgr Zbyszyńska Grażyna

Biologia

 

 

Wykaz kadry pedagogicznej
Policealna Szkoła Zawodowa
Technik Administracji
w roku szkolnym 2018/2019

  

 

Wykaz kadry pedagogicznej
Policealna Szkoła Zawodowa
Technik Archiwista
w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Nazwisko i Imię

Przedmiot

1

mgr Paulina Meszyńska

Podstawy archiwistyki

Pracownia prowadzenia archiwum

2

mgr Ciechanowicz Jarosław

Metody pracy w archiwum zakładowym

Pracownia opracowania materiałów archiwalnych

3

mgr Ciechanowicz Jarosław

Pracownia opracowania materiałów archiwalnych

4

mgr Gutowicz Ewelina

Język angielski

5

mgr Jęcka Mariola

PP

PDG

6

mgr Szpecht Agnieszka

BHP

7

mgr Dyczko Anna

KPS i OMZ

 

 

Wykaz kadry pedagogicznej
Policealna Szkoła Zawodowa
Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Nazwisko i Imię

Przedmiot

 

1

 

mgr Bratkowska Beata

Zagrożenia w środowisku pracy

Ergonomia w procesie pracy

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych

 

2 mgr Szpecht Agnieszka

Techniczne bezpieczeństwa pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Zarządzanie systemami BHP

 

3 mgr Michalska Lidia

Kompetencje personalne i społeczne oraz Organizacja pracy małych zespołów

 

4 mgr  Wankiewicz Julia

Język angielski

5 mgr  Bratkowska Beata

Zarzadzanie systemami bezpieczeństwa pracy
(pierwsza  pomoc)

6

mgr Jęcka Mariola

PP

 

7

mgr Łukaszewicz Anna

PDG