Informujemy, opłata z tytułu czesnego w kwocie 80,00 zł dotyczy tylko słuchaczy, którzy złożyli podanie do szkoły

na rok szkolny 2023/2024.

Słuchacze aktualnie uczący się nie wnoszą opłaty z tytułu czesnego. 

 

Czesne za miesiąc wrzesień płatne do 22 września. Kolejne miesiące do 15 z góry za dany miesiąc.