INFORMUJEMY, ŻE RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZOSTAŁA PRZEŁOŻONA NA 22.06.2020 R., GODZ. 17.00.

RADA PEDAGOGICZNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ORAZ SZKOŁY POLICEALNEJ ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25.06.2020 R., GODZ. 16.00

ZAPRASZAMY