O AKADEMII


Szkoła powstała w 2003 roku. Kształcimy absolwentów szkół: gimnazjów, zasadniczych, liceum ogólnokształcącego i liceów technicznych w systemie zaocznym

Dyrektorem szkoły jest p. mgr Jacek Łuszczyk

Wicedyrektorami szkół są:

p. mgr Grażyna Zbyszyńska

p. mgr Mariola Jęcka

Sekretarzem Szkoły:

– p. Grażyna Wolna

Specjalistą ds. kadrowo – płacowych ZSN

– p. Bogusława Wankiewicz

Pracownikami ds. administracyjnych:

– p. Anna Hrycikowska

– p. Renata Kachelska

Organem Prowadzącym Zespół Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy jest Wałecka Akademia Wiedzy Sp. z o.o. wpisana w KRS pod numerem 0000498850

ZAPEWNIAMY:

atrakcyjne warunki kształcenia, stałe czesne przez cały cykl nauczania,
profesjonalną kadrę o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych: wykładowcy przedmiotów
zawodowych to specjaliści praktycy, pracujący w instytucjach administracyjnych i gospodarczych,
naukę w miłej i przyjaznej atmosferze, miesiące wakacyjne wolne od opłat.

Szkoła jest placówką niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.