O Akademii

Szkoła powstała w 2003 roku. Kształcimy absolwentów szkół: gimnazjów, zasadniczych, liceum ogólnokształcącego i liceów technicznych
w systemie zaocznym

Dyrektorem szkoły jest p. mgr Jacek Łuszczyk

Wicedyrektorami szkół są:
p. mgr Grażyna Zbyszyńska
p. mgr Mariola Jęcka

Sekretarz Szkoły:
p. Grażyna Wolna

Specjalistą ds. kadrowo – płacowych ZSN:
– p. mgr Bogusława Wankiewicz

Pracownikami ds. administracyjnych:
– p. Anna Hrycikowska
– p. Renata Kachelska

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

na podbudowie szkoły gimnazjalnej (3-letnie)
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
kursy przygotowawcze do matury

Policealna Szkoła Zawodowa o kierunkach :

technik obsługi turystycznej
technik organizacji reklamy
technik rachunkowości
technik administracji
technik hotelarstwa
technik archiwista

NOWE KIERUNKI

technik turystyki wiejskiej

ZAPEWNIAMY

atrakcyjne warunki kształcenia,profesjonalną kadrę o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych: wykładowcy przedmiotów zawodowych to specjaliści praktycy, pracujący w instytucjach administracyjnych i gospodarczych, naukę w miłej i przyjaznej atmosferze, miesiące wakacyjne wolne od opłat.

Szkoła jest placówką niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej

Zespół Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy
78-600 Wałcz, ul. Bydgoska 50 (budynek PWSZ)
Tel./fax 67 258 03 66, tel. 608 075 044
e-mail: waw_walcz@vp.pl
REGON: 331401576
NIP: 765-15-83-650
Nr konta bankowego: 31 1240 3712 1111 0010 5675 3841
Sekretariat czynny : Pon.- Pt. 10:00 – 14:00
W dni zjazdów sekretariat czynny: Pt. 16:00 – 20:00 Sobota 8:30 – 14:00