UWAGA KANDYDACI DO SZKOŁY POLICEALNEJ NA KIERUNKU TECHNIK ADMINISTRACJI TRWA NABÓR NA WYŻEJ WYMIENIONY KIERUNEK.

W ZWIĄZKU Z ILOŚCIĄ WOLNYCH MIEJSC ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ OD PAŹDZIERMIKA BIEŻĄCEGO ROKU SZKOLNEGO.