Poniżej przedstawiamy harmonogram pisemnych egzaminów maturalnych w sesji wiosennej -Maj 2024r.

EGZAMINY PISEMNE HARMONOGRAM 2

Harmonogram ustnych egzaminów jest wywieszony w gablocie obok pokoju Dyrekcji Wałeckiej Akademii Wiedzy.

Na każdy egzamin pisemny przychodzimy przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciem.